feb 11
2022

Artificiële Intelligentie als onderwerp voor een nieuwe start ! Wat je hebt gemist lees je hier .... 

Het was even bang afwachten. Een eerste lezing in het post-coronatijdperk ? Inderdaad, op donderdag 10 februari 2022 kregen we een passend en stimulerend antwoord.

Op de lezing georganiseerd door “Mensen & Wetenschap” Westkust i.s.m. het Vermeylenfonds en het Willemsfonds waren niet minder dan 43 leden en sympathisanten aanwezig.
Ze kregen een lezing van hoge kwaliteit wat bleek uit de volgehouden aandacht (ongeveer twee uur) en de achteraf gestelde vragen.

De spreker, de econoom Toon Colpaert, behandelde met zijn ppt-presentatie op de achtergrond, de problematiek van de artificiële intelligentie in het lang en in het breed. Met een groot aantal praktische voorbeelden – uit het leven gegrepen – wist hij zijn publiek mee te voeren op een rijke ontdekkingstocht over alles wat we nog aan toepassingen van A.I. mogen verwachten en dat is heel wat.

Hoe zal de hedendaagse mens reageren op de talrijke uitdagingen die ons te wachten staan ?
Belangrijk is hier precies te weten welke de mogelijke invloeden kunnen/zullen zijn. Vooruitzien is ook hier de boodschap. Zo zal de digitalisering van de economie de arbeidsmarkt compleet omgooien. Jobs zullen verdwijnen en andere zullen ontstaan.

Omscholing, levenslang en levensbreed leren zijn onontbeerlijk. Persoonlijke verantwoordelijkheid, maar ook deze van de gemeenschap/de overheid (o.a. onderwijs) en het bedrijfsleven dat hierin achterblijft.
Bijzondere aandacht ging naar (de toepassing) algoritmes op basis van big data. Het is indrukwekkend, zelfs onrustwekkend welke informatie over elk van ons op diverse plaatsen is opgeslagen. Om te gebruiken om een doel te bereiken en dat is hoofdzakelijk interesse opwekken en “verkopen”.

Een algoritme is hierbij een soort stappenplan vol codes en wiskundige formules om een opdracht tot een goed einde te brengen. Het gebruik ervan moet streng worden gereglementeerd om een aantal misbruiken te voorkomen. A.I. is het automatiseren van denkkracht maar binnen het ruimere kader van menselijke intelligentie en wijsheid.

De reactie van de mensen is uiteenlopend, maar steeds ervaart men schrik voor het onbekende en weerstand tegen de verandering. De ontwikkeling kan echter niet worden gestopt, nogmaals een streng (wettelijk) kader is noodzakelijk. Gevaarlijk is de ongecontroleerde machtsconcentratie bij bepaalde individuen resp. organisaties (vb. het Bezos-imperium).

Algoritmes worden gebruikt om in de plaats van mensen (zoals vroeger) te beslissen over een aantal zaken. Bijvoorbeeld het al dan niet toekennen van een lening, het pre-selecteren van kandidaten voor een job,…
Hier is ethische waakzaamheid geboden. Menselijke intelligentie moet worden gehumaniseerd; artificiële intelligentie ethisch gefundeerd.

Ook robots zijn van uitzonderlijk belang en bieden nieuwe kansen.

Onder de belangrijkste vaardigheden die in de toekomst zullen gevraagd worden aan de kandidaten voor een job onthouden we “het oplossen van complexe problemen, kritisch denken, creativiteit, managen van mensen, …”
Het wordt dus een andere wereld waarin elke burger zijn/haar plaats zal moeten vinden.

Belangrijk is voor ons, vrijzinnig humanisten, wat ons als mens uniek maakt en dat de authenticiteit van de mens wordt behouden.

(verslag: Marc Mortier)

Contact

Vrijzinnig Huis Koksijde

 Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
  058 52 04 61
 vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com
KBO 0457700339
RPR Gent, afdeling Veurne

Bestuur

Voorzitter:
Joeri Stekelorum
Penningmeester:
Danie De Kimpe
Secretaris:

Zondagen in het Vrijzinnig Huis Koksijde

Elke zondag is het ontmoetingscentrum open van 11u. tot 13.30u.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!

lid worden

Vrijzinnige organisaties in de regio

HuisvandeMens Koksijde

  Galloperstraat 48, 8670 Diksmuide
 koksijde@demens.nu
  058 52 08 94
  www.facebook.com

Willemsfonds Koekelare

 André Laveyne
  Brugse Heirweg 17, 8680 Koekelare
 andre.laveyne1@telenet.be
  051 58 07 41
 andre.laveyne1@telenet.be
  www.facebook.com
 

Willemsfonds Veurne-De Panne-Koksijde

 Ivan Winnock
  Sasstraat 7, 8630 Veurne
 ivan.winnock@skynet.be
  058 31 23 57
  www.facebook.com

Vrienden van het GO! Westhoek

 Annie Decleer
  14e Artilleriestraat 7, 8600 Diksmuide
   vriendengo.westhoek@gmail.com
051 50 15 33
  www.facebook.com

Humanistisch verbond Westhoek

 Bernard Van den Haute
  Veldstraat 81/6, 8660 Adinkerke
   bvdhaute@gmail.com
0491 622 955
  www.facebook.com

Humanistisch Verbond Koekelare-Diksmuide

 André Laveyne
  Brugse Heirweg 17, 8680 Koekelare
   andre.laveyne1@telenet.be
051 58 07 41
  www.facebook.com

Mensen & Wetenschap Westkust

 Marc Mortier
  Astridplein 3-401, 8670 Koksijde
   marc-mortier@telenet.be
0475 97 21 98
  www.facebook.com

Comité vzw Panne Instituut

 Eddy Deboyser
  Duinhoekstraat 98, 8860 De Panne
   deboyser.eddy@skynet.be
058 41 22 19 of 0473 89 39 14

Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke

 Maurits De Pickerr
  Koninklijke Baan 190A/301, 8670 Koksijde
   depicker.maurits@skynet.be
0477 29 38 37
  www.facebook.com

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen