apr 19
2022

Over dit onderwerp vond een lezing plaats in het Vrijzinnig Huis Koksijde op donderdag 14 april 2022. Wat je hebt gemist lees je hier .... 

Spreker voor deze namiddag was prof. dr. em. Jan Vermote, die meer dan 40 jaar verbonden was aan het Universitair Ziekenhuis Brussel en zodoende een bevoorrechte getuige betreffende de aandoening, van diagnose tot therapie.

In een bijzonder goed gedocumenteerde en dus toegankelijke lezing schetste de spreker de ontwikkeling van borstkanker.
Als ondertitel voor zijn lezing vermeldde hij “Van Farao en Horus tot het Jaar van de Tijger”. Hij lichtte deze zin toe met de verwijzing naar het feit dat reeds ten tijde van de farao’s borstkanker voorkwam en ook “behandeld” werd. Dit gebeurde toen en voor de volgende 4000 jaar op een quasi identieke manier, nl. de amputatie van de borst.

De allusie op het Jaar van de Tijger (het Chinese nieuwjaar) staat voor de enorme ontwikkelingen die we vaststellen in China. Met een soepele reglementering en een massale investering in wetenschappelijk onderzoek zijn de verwachtingen hoog gespannen.

Borstkanker is dus een aandoening van alle tijden. Wat minder geweten is is het feit dat ook mannen borstkanker kunnen ontwikkelen. In ons land is 1/100 vastgestelde borstkankers bij een man. Borstkanker aldaar is meestal agressiever en bij ontdekking in een verder gevorderd stadium.

Professor Lamote schetst vervolgens de ontwikkeling van de kennis omtrent borstkanker door de eeuwen heen.
Opvallend is dat een aantal medici los van elkaar een aantal ontdekkingen deden, die dan later als therapie veralgemeend werden.

Er is geen uniforme behandeling, temeer omdat alle kankers verschillend zijn. Vooraleer tot een therapie te komen is het onontbeerlijk over alle gegevens te kunnen beschikken. Hij illustreert dit met een aantal duidelijke voorbeelden.
Doorgaans komt men, na een multidisciplinaire diagnose, tot multidisciplinaire behandeling, nl. heelkunde + radiotherapie + chemo.
Een vroege diagnose is uitermate belangrijk. In bepaalde gevallen zal men beslissen tot een preventieve ingreep indien iemand genetisch voorbestemd is om de aandoening te krijgen.
Door gebruik te maken van artificiële intelligentie en “machine learning” krijgt de chirurg een betere kijk op het probleem. 

Het wetenschappelijk onderzoek is in volle ontwikkeling en de spreker is hoopvol dat binnen 10 à 20 jaar er praktisch geen amputaties meer zullen moeten gebeuren. Belangrijk is dat de resultaten van de onderzoekingen vlot doorstromen en aangewend kunnen worden.

Een zeer geïnteresseerd publiek nam de gelegenheid te baat om niet alleen een aantal interessante vragen te stellen, maar maakte dankbaar gebruik van de “geopende bar” om de professor bij pot en pint nog een aantal zaken voor te leggen.

Een zeer geslaagde lezing. 

(verslag: Marc Mortier)

Contact

Vrijzinnig Huis Koksijde

 Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
  058 52 04 61
 vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com
KBO 0457700339
RPR Gent, afdeling Veurne

Bestuur

Voorzitter:
Joeri Stekelorum
Penningmeester:
Danie De Kimpe
Secretaris:

Zondagen in het Vrijzinnig Huis Koksijde

Elke zondag is het ontmoetingscentrum open van 11u. tot 13.30u.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!

lid worden

Vrijzinnige organisaties in de regio

HuisvandeMens Diksmuide

  Esenweg 30, 8600 Diksmuide
 diksmuide@demens.nu
  051 55 01 60
  www.facebook.com

Willemsfonds Koekelare

 André Laveyne
  Brugse Heirweg 17, 8680 Koekelare
 andre.laveyne1@telenet.be
  051 58 07 41
 andre.laveyne1@telenet.be
  www.facebook.com

Willemsfonds Nieuwpoort

 Maurice Bellefroid
  Recollettenstraat 41, 8620 Nieuwpoort
 info@willemsfondsnieuwpoort.be
  058 23 60 56 of 0475 66 43 42
  https://www.facebook.com

Willemsfonds Veurne-De Panne-Koksijde

 Ivan Winnock
  Sasstraat 7, 8630 Veurne
 ivan.winnock@skynet.be
  058 31 23 57
  www.facebook.com

Vrienden van het GO! Westhoek

 Annie Decleer
  14e Artilleriestraat 7, 8600 Diksmuide
   vriendengo.westhoek@gmail.com
051 50 15 33
  www.facebook.com

Humanistisch verbond Westhoek

 Bernard Van den Haute
  Veldstraat 81/6, 8660 Adinkerke
   bvdhaute@gmail.com
0491 622 955
  www.facebook.com

Humanistisch Verbond Koekelare-Diksmuide

 André Laveyne
  Brugse Heirweg 17, 8680 Koekelare
   andre.laveyne1@telenet.be
051 58 07 41
  www.facebook.com

Uitstraling permanente vorming Westkust

 Marc Mortier
  Astridplein 3-401, 8670 Koksijde
   marc-mortier@telenet.be
0475 97 21 98
  www.facebook.com

Comité vzw Panne Instituut

 Eddy Deboyser
  Duinhoekstraat 98, 8860 De Panne
   deboyser.eddy@skynet.be
058 41 22 19 of 0473 89 39 14

Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke

 Maurits De Pickerr
  Koninklijke Baan 190A/301, 8670 Koksijde
   depicker.maurits@skynet.be
0477 29 38 37
  www.facebook.com

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen